Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน

4791

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เดิม : โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส แอนด์คอนเวนชั่น โฮเต็ล

เป็น : โรงแรมไมด้า โฮเต็ล งามวงศ์วาน  ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แผนที่โรงแรม

Facebook Comments