Home ข่าวสารสภาทนายความ นักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ ดูงานสภาทนายความ

นักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ ดูงานสภาทนายความ

3238

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์, นายวีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ และนายประสิทธิ์ ทองนาเมือง กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.

Facebook Comments