Home ข่าวสารสภาทนายความ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

3799

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ (หัวหน้าคณะทำงานฯ) พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่นำกำลังเข้าจับกุม นายสุกิจ พูลศรีเกษม ขณะทำหน้าที่ทนายความที่ปรึกษา ณ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน โดยมี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับหนังสือร้องเรียน.

หมายเหตุ : คณะกรรมการสภาทนายความประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีมติมอบหมายให้ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ เป็นต้น

Facebook Comments