Home ข่าวสารสภาทนายความ การเสวนา “ข้อควรรู้สำหรับทนายความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560”

การเสวนา “ข้อควรรู้สำหรับทนายความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560”

2956

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ข้อควรรู้สำหรับทนายความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560” โดย นายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับหัวข้อที่สัมมนามีดังนี้

– หลักกฎหมายศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 บรรยายโดย นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

– สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 บรรยายโดย นายสาธิต ภู่หอมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร

– กฎหมายศุลกากรกับการฟอกเงิน บรรยายโดย นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ

การอบรมในครั้งนี้ มีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 170 คน โดย นายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.

Facebook Comments