Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ

อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ

4118

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ คณะทำงานกลั่นกรองฯ / ทนายความอาสา และนายนิติศักดิ์ มีขวด ทนายความ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟธนบุรี เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากชาวชุมชนวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 54 ครัวเรือน กรณีได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัย เนื่องจากถูกนายทุนฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งทางอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้พิจารณามีคำสั่งให้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตามระเบียบต่อไป.

Facebook Comments