Home ข่าวสารสภาทนายความ วันรพี ประจำปี 2561 ( 7 สิงหาคม 2561)

วันรพี ประจำปี 2561 ( 7 สิงหาคม 2561)

2526

“วันรพี ประจำปี 2561” (7 สิงหาคม 2561) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้แก่ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, คณะกรรมการสภาทนายความ, สมาชิกสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณหน้าอาคารใหม่ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments