Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 7

3761

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 7
เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**เริ่มอบรมวันที่ 30 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2561**

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

Facebook Comments