Home คดีแพ่ง การถอนฟ้องคดีแพ่ง โจทก์จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ได้หรือไม่

การถอนฟ้องคดีแพ่ง โจทก์จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ได้หรือไม่

10001

คำถาม

การถอนฟ้องคดีแพ่ง โจทก์จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ได้หรือไม่

คําตอบ

มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๙๖/๒๕๖๑

ศาลชั้นต้นจะมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เฉพาะก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา เท่านั้น จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วไม่ได้ หากมีการตกลงกันได้ระหว่าง คู่ความ ก็ชอบที่จะทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั้นฎีกา โดยจะทําที่ศาลชั้นต้น หรือศาลฎีกาก็ได้ กรณีจึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ ๖ ได้ตามคําร้องของโจทก์ ที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ ๖ และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงไม่ชอบ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments