Home คดีแพ่ง แผ่นพับหรือหนังสือโฆษณาขายบ้าน/คอนโด ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายหรือไม่

แผ่นพับหรือหนังสือโฆษณาขายบ้าน/คอนโด ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายหรือไม่

5288

 

คำถาม
แผ่นพับหรือหนังสือโฆษณาขายบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายผูกพันให้ผู้ขายต้องปฏิบัติตามหรือไม่

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 851 / 2544 แผ่นพับโฆษณาของจำเลยระบุว่าเริ่มก่อสร้างบ้านเรือนเดือนกันยา 2537 แล้วจะเสร็จปลายปี 2539 โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้พบแผ่นพับโฆษณาดังกล่าวได้พัฒนารูปแบบบ้านทำเลที่ดินและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะซื้อจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างบ้านให้เสร็จภายในวันดังกล่าวเมื่อไม่ได้ก่อสร้างบ้านให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยา 2539 และได้ทำหนังสือถึงโจทก์ยืนยันว่าจากขอซักให้เสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 แต่จำเลยก็ก่อสร้างไม่เสร็จตามที่ขอขยายระยะเวลาออกไปโจทก์ย่อมมีสิทธิ์ไม่ชำระหนี้จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ตอบแทนโจทก์จึงไม่ผิดสัญญาการที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าได้ก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนา 2540 ซึ่งพ้นกำหนดเวลาที่จำเลยขอขยายการก่อสร้างออกไปจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

สรุป แผ่นผับหรือโฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาผู้ขายต้องปฎิบัติตาม

มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านปรึกษาทนายกฤษดา 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments