Home ประกันภัย รถหายในตลาดนัด ตลาดต้องรับผิดชอบหรือไม่

รถหายในตลาดนัด ตลาดต้องรับผิดชอบหรือไม่

2456

 

คำพิพากษาฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ
หากขับรถไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าแล้วรถเกิดสูญหายกรณีนี้ห้างสรรพสินค้าและบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องร่วมกันรับผิด

แต่ถ้าขับรถไปซื้อของที่ตลาด นัดหรือตลาด ซื้อขายสินค้าทั่วๆไป แม้จะมีบริษัทรักษาความปลอดภัยแต่เจ้าของตลาดและบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิด หากรถของเราเกิดสูญหายนะครับ น่าสนใจมาก

ฎีกานี้ครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่5508/2560

ตลาดไทมีพื้นที่ 500 ไร่ มีการแบ่งตลาดย่อย ๆ ตามประเภทสินค้าหลายตลาด ลักษณะเป็นการค้าส่งสินค้าเกษตรและมีการซื้อขายสินค้า อาคารพาณิชย์และที่จอดรถหลายจุด ทั้งลักษณะกิจการของตลาดไทเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้มีรถยนต์เข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ปรากฏว่าการเข้าออกตลาดไทซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่นั้น รถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าออกตลาดย่อยต่าง ๆ และลานจอดรถได้ตามความสะดวกไม่ต้องขออนุญาตหรือแลกบัตรในการผ่านเข้าออก

เว้นแต่รถยนต์ที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ป้อมยาม ส่วนรถยนต์อื่น ๆ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าจอดรถและไม่ได้มีบริการรับฝากรถ ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเลือกที่จะจอดรถในบริเวณที่จำเลยที่ 1 จัดไว้เป็นพื้นที่จอดรถได้ตามอิสระ

ไม่ได้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลเป็นการเฉพาะในการนำรถยนต์เข้าหรือออกจากลานจอดรถ ผู้ที่มาใช้บริการจะขับรถยนต์ออกไปก็สามารถกระทำได้ทันทีไม่มีการตรวจสอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งรถยนต์ที่เข้าออกส่วนใหญ่บรรทุกหรือขนส่งสินค้าเกษตรนำมาเสนอขายเพื่อให้ผู้ซื้อรับสินค้าไปในลักษณะเป็นการขายส่งเป็นหลัก

การขับรถยนต์เข้ามาในตลาดไทเพื่อนำสินค้ามาขายหรือเพื่อมาซื้อสินค้ามุ่งในการซื้อขายกระจายสินค้าโดยมีรถยนต์เป็นยานพาหนะขนส่งซึ่งแตกต่างจากการที่บุคคลไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า โดยนำรถยนต์ไปจอดในลานจอดรถแล้วเข้าไปซื้อสินค้าหรือบริการในฐานะลูกค้าของกิจการนั้น

ส่วนสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยกำหนดให้จำเลยที่ 2 ดูแลรักษาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และบริวาร ผู้ค้าขาย ผู้ซื้อ ผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการภายในตลาดไท เป็นเพียงการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานทั่วไปของจำเลยที่ 2 โดยในสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยระบุเพียงว่า ตระเวนและตรวจตราดูแลจัดระบบและควบคุมดูแลจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณโครงการตลาดไท

โดยไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องทำการดูแลรักษาความปลอดภัยรถยนต์ของลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำลานจอดรถ พนักงานรักษาความปลอดภัยเพียงแต่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลเพื่อจัดระเบียบการจราจรเท่านั้น

จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ตามสัญญาหรือตามความสัมพันธ์ที่เคยปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่รถยนต์ของผู้ใช้บริการที่นำมาจอดในลานจอดรถของตลาดไท

จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดในการที่รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้สูญหายในลานจอดรถ

สรุปรถหายในตลาดนัด ตลาดไม่ต้องรับผิดนะครับ

ปัญหาคดีประกันภัย ติดต่อทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments