Home แรงงาน คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1

4319

สารบัญ

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1

เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา ตัดสินไว้ว่า ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันทีไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119

มีทั้งหมด 6 ประเภท
ในตอนที่ 1 นี้มาดูประเภทแรก

ตัวอย่าง ตามมาตรา119 (1) การทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์จากลูกค้าของนายจ้าง

2. เอางานส่วนตัว หรืองานคนอื่นมาทำในเวลางาน

3. ลาป่วยเป็นเท็จเพื่อหวังเอาค่าจ้างฟรีๆ

4. ละทิ้งงานไปแต่กลับมาตอกบัตรเพื่อรับค่าจ้างเต็มวัน

5. ช่วยเหลือญาติ พี่น้อง เพื่อน ให้ได้ประโยชน์ส่วนตัวจากนายจ้าง

6. ไม่ทำหน้าที่ตามมอบหมาย ทําให้นายจ้างเสียหาย

7. แอบแฝงเอาสินค้าของตนมาขายในเวลาทำงาน

8. นำเงินนายจ้างไปใช้ส่วนตัวก่อน

9. นำรถนายจ้างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

10.เบิกเงินนายจ้างเกินความเป็นจริง

11. ชกต่อย ทำร้ายหัวหน้างานที่เป็นตัวแทนนายจ้าง

12. หมิ่นประมาทนายจ้าง หรือหัวหน้างานว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน

13. โพส Facebook ใส่ร้ายบริษัท หรือนายจ้างว่าโกง ทุจริตในเรื่องที่ไม่จริง

14. ลักทรัพย์ ร่วมกับบุคคลอื่นลักทรัพย์นายจ้าง

15. นำสินค้าของนายจ้างไปขายเอาเงินเอง

16. เล่นการพนันในสถานที่ทำงาน

17. ทำลายทรัพย์สินนายจ้าง

18. ปลอมแปลงเอกสาร รายงานเท็จต่อนายจ้าง

19. ปลอมวุฒิการศึกษาเข้ามาสมัครงานกับนายจ้าง

20. ปลอมแปลงเอกสารรายงานเท็จต่อนายจ้าง

21. ปลอมแปลงใบรับรองแพทย์

ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่าง ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ตัดสินตามมาตรา 119 (1) ที่ลูกจ้างฝ่าฝืน แล้วถูกเลิกจ้างโดย ไม่จ่ายเงินใดๆทั้งสิ้น

มาติดตามต่อในตอนที่ 2 นะครับ

มีปัญหาทางคดีแรงงาน
ติดต่อทีมงานทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments