ในคดีรถชน

ผลคดีรถฝ่ายผิดไม่จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บ.ประกันภัยฝ่ายถูกต้องจ่ายเต็มทุนประกันตาม พ.ร.บ.หรือไม่

ฝ่ายผู้ตายเป็นฝ่ายถูก ขับรถที่ได้จัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบ.ประกันภัยที่รับประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับทายาทผู้ตายเท่านั้น เท่านั้น โดยไม่จ่ายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นให้เต็มจำนวนทุนประกัน โดยอ้างว่าฝ่ายผิดไม่จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บ.ประกันภัยจึงไม่อาจเรียกค่าสินไหมคืนจากผู้ใดได้ ซึ่งข้อเท็จจริงมีฝ่ายที่ต้องรับผิดในคดีอาญาแล้ว

บ.ประกันภัยจึงต้องจ่ายเต็มทุนประกันแก่ทายาทผู้ตาย โดยยกข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2189/2562

สรุป บ.ประกันภัยจึงต้องจ่ายเต็มทุนประกันแก่ทายาทผู้ตาย โดยยกข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้

ขอขอบคุณ ทนายวิจิตร วงค์สุวรรณ เจ้าของสำนวน

ติดต่อสำนักงาน เอส.ซี.แอล.ลอว์
ทนายอธิป 091 712 7444

ทนายอธิป

Facebook Comments