ยักยอกรถที่ผ่อนอยู่ คนผ่อนดำเนินคดีได้หรือไม่

ยักยอกรถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหายได้

ฎีกาที่ 386/2551

…แม้ผู้เช่าซื้อยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ แต่ผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์และมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ผู้ให้เช่าซื้อหากมีกรณีต้องคืน
…เมื่อจำเลยทั้งสองยักยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อย่อมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับผู้ให้เช่าซื้อ

มีปัญหาคดีความติดต่อ
สำนักงานทนายความ SCLLAW 091 712 7444
ทนายอธิป

Facebook Comments