Home คดีครอบครัว พฤติการณ์หรือหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้พิจารณาคดีฟ้องชู้ (ไม่ฟ้องหย่า)

พฤติการณ์หรือหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้พิจารณาคดีฟ้องชู้ (ไม่ฟ้องหย่า)

3608

หลักกฎหมาย

การฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องหย่า เรียกค่าทดแทนนั้น หากเป็นกรณีฟ้องชู้อย่างเดียวมีบทบัญญัติของกฎหมายไว้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ซึ่งแยกออกเป็น 2กรณี คือ

กรณีแรก สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้

กรณีที่สอง ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการพิจารณา

นั้นศาลฎีกาเคยวินิจพฤติการณ์ของการแสดงตนโดยเปิดเผยโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2562

คำฟ้องโจทก์ขอเรียกค่าทดแทนจากจำเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” จากพฤติการณ์ที่สามีโจทก์ไปพบจำเลยที่บ้านเช่าของจำเลยในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้ง โดยขับรถมาเองหรือมาพร้อมกับจำเลยก็ตาม บางครั้งก็นอนพักค้างคืนที่บ้านจำเลยและกลับออกมาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น อีกทั้งสามีโจทก์ยังมีกุญแจที่ใช้เปิดประตูเข้าออกบ้านจำเลยได้เอง แม้ในยามกลางดึกซึ่งเป็นเวลาที่จำเลยเข้านอนแล้วก็สามารถเข้าบ้านจำเลยโดยไม่ต้องรอให้จำเลยเปิดประตูบ้านให้ อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยกับสามีโจทก์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่าที่จะเป็นเพียงนายจ้างหรือลูกจ้างกันตามปกติธรรมดา การที่จำเลยเป็นหญิงที่แต่งงานมีสามีแล้ว ยินยอมให้สามีโจทก์ซึ่งเป็นชายอื่นเข้าออกบ้านจำเลยในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง รวมทั้งให้มานอนค้างคืนที่บ้านแล้วออกจากบ้านไปช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น โดยบางครั้งมีการแต่งกายออกไปทำงานพร้อมกัน ย่อมทำให้เพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่นที่พบเห็นถึงพฤติกรรมระหว่างจำเลยกับสามีโจทก์เข้าใจได้ว่า จำเลยกับสามีโจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการที่จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าจำเลยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง

โดยสรุป พฤติการณ์ที่ศาลพิจาณาการแสดงตนโดยเปิดเผย

1.มีพฤติการณ์ไปพบกันในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง ต่างคนต่างมาหากันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้ง

2.นอนพักค้างคืนที่บ้าน

3.มีกุญแจเข้าออกบ้านโดยไม่ต้องให้อีกฝ่าย

4.เพื่อนบ้านเข้าใจได้ว่าเป็นสามีภรรยา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments