Home คดีแพ่ง ผู้ค้ำประกันตายก่อนลูกหนี้ผิดนัด สัญญาค้ำประกันจะรับงับไปเพราะความตายของผู้ค้ำประกันหรือไม่

ผู้ค้ำประกันตายก่อนลูกหนี้ผิดนัด สัญญาค้ำประกันจะรับงับไปเพราะความตายของผู้ค้ำประกันหรือไม่

1707

คำพิพากษาฎีกาที่ 1268 / 2555

ค้ำประกันเป็นสัญญาที่ผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันหาได้มีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้โดยอาศัยความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย่างซึ่งต้องกระทำเป็นการเฉพาะตัวไม่ ผู้ค้ำประกันมีความผูกพันต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้อันเป็นความผูกพันในทางทรัพย์สินเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เมื่อ พ. ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้เงินกู้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหนี้อันสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 681 วรรคหนึ่ง แม้ขณะที่ พ. ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ผู้กู้ยังไม่ผิดสัญญาหรือผิดนัดก็ตาม สัญญาค้ำประกันก็หาได้ระงับไปเพราะความตายของ พ. ไม่ สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญาค้ำประกันที่ พ. ทำกับโจทก์จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1600 จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทย่อมต้องรับผิดไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของ พ.ผู้ตาย แต่ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

📌ตราบใดที่ลูกหนี้ยังไม่ผิดนัด เจ้าหนี้ก็ฟ้องผู้ค้ำประกันยังไม่ได้ และหากผู้ค้ำประกันตายก่อนลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ก็ฟ้องทายาทของผู้ค้ำประกันยังไม่ได้เช่นกัน ตามคำพิพากษาฎีกา 21413 / 2556

ติดต่อทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments