มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม

โพสต์อย่างไรถึงจะผิด

-ห้ามโพสต์เห็นยี่ห้อ
-ห้ามโพสต์ขวดที่ทำให้รู้ว่ายี่ห้อไหน
-ห้ามโพสต์ชวนให้ดื่ม
-ห้ามโพสต์สรรพคุณ
-ห้ามโพสต์ชมหรือเชิญชวนให้ลอง
-ห้ามโพสต์แก้วเบียร์ที่มียี่ห้อ
-ห้ามแปลข่าว เขียนเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีขายในบ้านเราแต่ก็เป็นเหตุแรงจูงใจในการบินไปหาซื้อบริโภคได้
-ห้ามถ่ายภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีขายในไทยมาลง เพราะอาจจะทำให้เกิดความอยากกินและบินไปซื้อได้
-ห้ามถ่ายของแถมที่มีโลโก้แอลกอฮอล์ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแอลกอฮอล์ก็ตาม เพราะถือว่าถ้าจะซื้อของแถมก็ต้องซื้อสุราหรือเบียร์อยู่ดี
-รูปเก่าไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิถูกฟ้องร้องได้
-รูปเหล้า-เบียร์เก่าที่เคยโพสต์ในอดีต หากเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊ก ผู้พบเห็นสามารถฟ้องร้องเอาความผิดได้
-โทษปรับ 50,000 – 500,000 บาท ปรับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้โพสน์เป็นหลัก หากไม่เจตนาปรับ 50,000 บาท

เพิ่มเติม

ส่วนภาพเก่าที่เคยโพสต์ลงในโซเชียล เพราะกฎหมายนี้มีอายุความ 5 ปี ตั้งแต่กระทำความผิด หากมีผู้พบเห็นและส่งข้อมูลไปร้องเรียน ผู้โพสต์อาจมีความผิดตามกฎหมาย และต้องไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสอบถามข้อมูล และเจตนาในการโพสต์ภาพ ถ้าไม่มีเจตนาในการชักจูงใจให้ผู้อื่นก็ไม่มีความผิด แต่ถ้าสอบสวนแล้วพบว่ามีเจตนาจะถูกเปรียบเทียบปรับทันที

ข้อสังเกต

คือ ประชาชนทั่วไปลงรูปแก้วพร้อมคำบรรยายภาพ แม้ไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน โดยอ้างว่าเป็นการอวดอ้างสรรพคุณชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม แม้ผู้บริโภคจะซื้อมาดื่มเอง โพสต์ภาพเอง ก็ผิดกฎหมาย ค่าปรับเริ่มต้นที่ 50,000 บาท นอกจากนี้ การโพสต์แม้แต่คำว่า “เบียร์” และใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งจากฉลากเบียร์ทำให้สามารถโยงไปถึงสินค้าได้ เท่ากับผิดกฎหมาย ค่าปรับเริ่มต้นที่ 50,000 บาทเช่นกัน ซึ่งสุดท้ายอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

สรุป

ไม่ควรโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงโซเชียลเป็นการดีที่สุด และไปนั่งลบโพสต์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ออกให้หมด

ที่มา : สัมภาษณ์นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments