Home คดีอาญา ผู้เสียหายแถลงลดยอดความเสียหายในคดีอาญา มีผลถือเป็นการสละจำนวนสิทธิเรียกร้องหรือไม่

ผู้เสียหายแถลงลดยอดความเสียหายในคดีอาญา มีผลถือเป็นการสละจำนวนสิทธิเรียกร้องหรือไม่

1587

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ร่วมแถลงว่าหากจำเลยชดใช้เงินคืนให้ 3,000,000 บาท โจทก์ร่วมไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยอีก จึงถือว่าโจทก์ร่วมแสดงเจตนาสละสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงิน 9,000,000 บาท แล้ว โดยยังติดใจให้คืนเงินเพียง 3,000,000 บาท เท่านั้น ซึ่งโจทก์ร่วมชอบที่จะกระทำได้ และย่อมมีผลผูกพันโจทก์ร่วม ต่อมาจำเลยชำระเงินคืนให้โจทก์ร่วม 1,040,000 บาท และคงเหลือเงินต้องชำระคืนอีก 1,960,000 บาท โจทก์ร่วมแถลงต่อศาลอีกครั้งในวันที่ 3 กันยายน 2558 ว่ายินยอมลดยอดเงินที่ยังไม่ชำระคืนเหลือ 1,600,000 บาท เท่านั้น ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดคืนเงินแก่โจทก์ร่วมจำนวน 7,960,000 บาท ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวนที่ยังไม่ได้คืนอีก 1,600,000 บาท แก่โจทก์ร่วม จึงชอบแล้ว

สรุป การผู้เสียหายแถลงลดยอดความเสียหายในคดีอาญา มีผลถือเป็นการสละจำนวนสิทธิเรียกร้อง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments