Home คดีครอบครัว พยานหลักฐานที่ควรมีก่อนฟ้องคดีค่าเลี้ยงดูบุตร

พยานหลักฐานที่ควรมีก่อนฟ้องคดีค่าเลี้ยงดูบุตร

2892

พยานหลักฐานที่ควรมีก่อนฟ้องคดีค่าเลี้ยงดูบุตร

หลักกฎหมายที่ควรรู้

มาตรา 1564 บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้

ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ หรือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้

บทความหรือข้อกฎหมาย

8เรื่องต้องรู้ พร้อมวิธีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

พยานหลักฐานที่ควรมีก่อนฟ้องคดีเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร

1.สูติบัตร

2.รูปถ่ายการอยู่กินระหว่างครอบครัว

3.ทะเบียนสมรส/ใบทะเบียนรับรองบุตร

4.กรณีหย่า บันทึกท้ายการหย่า

5.ตารางประมาณการค่าเลี้ยงดู

6.ใบเสร็จค่าเลี้ยงดู

7.เอกสารประกอบ หรือ เอกสารราชการที่แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายตามที่เรียกร้อง

8.หลักฐานแสดงรายได้ในอดีต

9.หลักฐานแสดงรายได้ปัจจุบันของคู่กรณี

10.หลักฐานการชำระค่าเลี้ยงดูย้อนหลัง

11.หลักฐานแสดงความจำเป็นของผู้เยาว์

12.อื่นๆตามความเหมาะสมของคดี

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments