Home ประกันภัย พยานหลักฐานที่ต้องเตรียม เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุบนถนน

พยานหลักฐานที่ต้องเตรียม เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุบนถนน

2070

พยานหลักฐานที่ต้องเตรียม เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุบนถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางแล้วบางครั้งอาจจะเกิดความสูญเสียในด้านชีวิตและร่างกายด้วย โดยต้นเหตุของอุบัติเหตุอาจเกิดจากความประมาท ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ หรือเกิดจากการละเลยไม่ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ย่อมมีความจำเป็นในการดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิตามประกันภัยที่ท่านได้ทำสัญญาไว้ไปจนถึงการแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีของท่าน โดยการดำเนินการต่างๆ นั้น จำเป็นจะต้องใช้พยานหลักฐานเบื้องต้นในการดำเนินการดังนี้

พยานหลักฐานใดบ้างที่ต้องเตรียม

1.สำเนารายการจดทะเบียนรถ  เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะสำเนารายการจดทะเบียนรถจะสามารถบอกได้ว่า ใครเป็นเจ้าของรถ รถยี่ห้อ รุ่น ทะเบียนอะไร ประเภทการใช้รถเป็นแบบไหน ไปจนถึงเลขเครื่องและตัวถัง จึงอาจกล่าวได้ว่ารายการจดทะเบียนรถนั้นเป็นเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนของรถนั่นเอง

  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเช่นกัน เพราะกรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองส่วนของความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ รวมทั้งคุ้มครองส่วนของความเสียหายต่อทรัพยสิน ไม่ว่าจะเป็นภาหนะคันที่เอาประกันภัยหรือ ภาหนะของบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับว่าสัญญาประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้นั้นครอบคลุมความรับผิดอย่างไรบ้าง ซึ่งหากรถของท่านได้ต่อกรมธรรม์รถยนต์ไว้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
  2. สำเนาบัตรประชาชน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ เพราะในปัจจุบัน บัตรประจำตัวประชาชนถือเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งในภาคเอกชนก็เป็นการพิสูจน์และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคลนั้นๆ ได้ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บัตรประจำตัวประชาชนก็จะเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันสถานภาพของท่านได้
  3. สำเนาใบอนุญาตขับรถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ขับขี่เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากใบขับขี่มีไว้เพื่อยืนยันว่าบุคลลที่ถือใบขับขี่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการขับขี่รถประเภทต่างๆ แล้ว หากผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตฯ ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีโทษตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนไปถึงการเสียค่าปรับ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถแล้วจะทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยที่เลือกทำประกันไว้ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองทั้งหมด ดังนั้นผู้ขับขี่จึงไม่ควรละเลย และพกพาใบอนุญาตฯ ติดตัวไว้เสมอ
  4. ภาพหรือคลิปจากกล้องวงจรปิดติดรถต่างๆ ปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าในปัจจุบันกล้องวงจรติดรถนั้นมีความสำคัญและผู้ขับขี่ส่วนมากนิยมนำมาติดกับยานพาหนะของตนเอง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะรถชน หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น กล้องติดรถนี่เองที่เป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด รวมทั้งภาพหรือคลิปต่างๆ ยังทำให้เห็นพฤติการณ์ต่างๆ ก่อนเกิดเหตุได้ อีกทั้งภาพจากกล้องวงจรติดรถยังสามารถใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีหรือเคลมประกันได้

นอกจาก 5 ข้อที่กล่าวมานี้ เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุบนถนน พยานหลักฐานที่ต้องเตรียมก็ยังมี หลักฐานต่างๆ อีกที่ยังต้องใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจำเป็นจะต้องดำเนินการในเรี่องใด โดยพยานหลักฐาน 5 ข้อที่กล่าวมานี้คือพยานหลักฐานที่ควรต้องเตรียมติดยานพาหนะของท่านไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านและผู้โดยสารในการเดินทาง

 

 

 

 

 

Facebook Comments