สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ใช้รถผิดประเภท ประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ

ถ้าหากคุณคิดว่าเมื่อมีประกันภัยรถยนต์จะขับขี่หรือใช้รถอย่างไรก็ได้ ต่อให้เกิดอุบัติเหตุทางประกันภัยก็จะให้การคุ้มครองอยู่ดี คุณอาจจะคิดผิด ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายในทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้รถผิดกฎหมายที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง  คือ

* ในสัญญาประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.2 และหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 7.2 มีใจความสำคัญดังนี้ คือ

* การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น

* ข้อยกเว้นดังกล่าว มีเจตนาจะยกเว้นการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมายโดยตรงเท่านั้น เช่น ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด

* แต่มิได้หมายความรวมถึงการทำผิดกฎหมายจราจร เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น

* กรณีอย่างไรที่จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป เช่น การขับรถบรรทุกคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ

* กล่าวคือ หากเป็นการบรรทุกคนต่างด้าวเพื่อหลบหนีเข้าเมืองโดยตรง จึงถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย พอเกิดเหตุในขณะขนคนต่างด้าวนั้น  บ.ประกันภัยจะไม่คุ้มครอง กล่าวง่ายๆคือเคลมไม่ได้

* แต่หากเป็นกรณีที่คนต่างด้าวนั้น หลบหนีเข้ามาอาศัย ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนานแล้ว แม้คนเหล่านั้นจะโดยสารรถยนต์ไปด้วยกันเพื่อไปทำงาน หรือทำธุระอื่นใด ต้องถือว่าเป็นการใช้รถเพื่อบรรทุกคนโดยสาร อันถือได้ว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากการใช้รถตามปกติทั่วไป มิใช่ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เมื่อรถบนต์เกิดอุบัติเหตุกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง บ.ประกันภัย ก็ต้องคุ้มครองจ่ายค่าเสียหาย ก็คือเคลมได้นั่นเองครับ

กล่าวโดยสรุป

การใข้รถยนต์ในทางผิดกฎหมายต้องเป็นการใช้รถยนต์เพื่อกระทำความผิดโดยตรงเท่านั้น บ.ประกันภัย จึงจะไม่คุ้มครอง คือเคลมไม่ได้ 
และกลับกันถ้าไม่ใช่เป็นการใช้รถยนต์เพื่อกระทำความผิดโดยตรง บ.ประกันภัย ยังต้องคุ้มครอง คือเคลมได้ครับ

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments