สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เชิญอ่านได้เลยครับ

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอนสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

แต่ในทางกลับกันหากมีการประเมินแล้วพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ถึง 70% และทางบริษัทประกันมีการเจรจาให้เรานำรถเข้าซ่อม ในกรณีนี้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะไม่สิ้นสุดทันที แต่จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าประกันภัยรถยนต์ของเราจะหมดอายุนั่นเอง

หากในกรมธรรม์มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์เอาไว้ เช่น ให้บริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้รับประโยชน์ (ในกรณีที่รถยังผ่อนอยู่) เป็นต้น บริษัทประกันจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ก่อนตามส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อจ่ายสินไหมแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองสิ้นสุด 

คืนทุนประกันแล้วต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่

ถ้าบริษัทประกันได้ชดใช้สินไหมแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บริษัทประกันด้วย โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมด 

การณีที่ไม่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกัน ต้องการเก็บรถไว้ และขอเงินสินไหมมาซ่อมรถเองได้หรือไม่ คำตอบคือ อาจจะพอเจรจาได้ แต่ทั้งนี้สินไหมที่ได้รับจะไม่ถึง 70% ของราคารถ ณ ขณะนั้น เนื่องจากถ้าถึง 70% ก็จะเข้าเงื่อนไขรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ต้องคืนทุนประกันและโอนกรรมสิทธิ์

กล่าวโดยสรุป

รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์เสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรืออาจหากจะซ่อมรถยนต์คันนั้นให้กลับคืนสภาพเดิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดความเสียหาย

และข้อดีของการคืนทุนประกัน ในกรณีที่คืนทุนประกันกล่าวคือไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับงานซ่อม เพราะซ่อมอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม 100% แน่นอน

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments