สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา บริษัทประกันคุ้มครองเฉพาะกรณีมีใบขับขี่เท่านั้นจริงหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ

การขับขี่รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซต์นั้น โดยปกติจะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกว่า “ใบขับขี่”ติดตัวตลอดเวลา ถือเป็นกฎหมายภาคบังคับ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ส่วนอัตราโทษขอแยกไปกล่าวถึงในตอนท้าย

ขอแยกกรณีของการมีใบขับขี่ได้ดังนี้

กรณีไม่เคยมีใบขับขี่ กรณีนี้ทางบริษัทประกันจะยกเว้นความคุ้มครองในส่วนรถยนต์ของผู้เอาประกันได้ แต่จะต้องชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก เช่น ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตามกรมธรรม์ที่ได้ระบุไว้เป็นต้น

กรณีคนขับมีใบขับขี่ แต่ไม่ได้พกมา ทางประกันจะคุ้มครองทั้งรถของผู้เอาประกัน และคู่กรณี

กรณีมีใบขับขี่ แต่หมดอายุ เกิดเหตุใบขับขี่หมดอายุยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามปกติ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีใบขับขี่จริง

กรณีที่ใบขับขี่ถูกยึด กรณีนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีใบขับขี่จริง

กรณีไหนบ้างที่ประกันไม่คุ้มครอง แม้จะมีใบขับขี่ก็ตาม

1. ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท เช่น มีใบขับขี่ของรถยนต์ แต่มาใช้ขับรถจักรยานยนต์

2. เมาแล้วขับ หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป ในขณะที่ขับขี่

3. นำรถยนต์ไปใช้นอกเขตความคุ้มครอง หรือต่างประเทศ

4. นำรถยนต์คันเอาประกัน ไปใช้ในการลากจูงหรือผลักดัน ซึ่งหากเกิดเหตุเสียหายกับรถยนต์ จะถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรถยนต์เอง

5. ใช้รถยนต์ในการไปแข่งขันความเร็ว

6. ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น นำรถยนต์ไปใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น

นอกจากนี้การขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ดังนี้

ขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือไม่เคยทำใบขับขี่ จะมีโทษปรับจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกติดตัวขณะขับขี่ จะมีความผิดข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่จะแสดงได้ทันที มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ไม่พกใบขับขี่ เพราะใบขับขี่ถูกยึด สามารถแสดงใบสั่งต่อตำรวจได้และจะไม่โดนปรับ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกินกว่านั้น ใบสั่งนั้นจะไม่มีผล และอาจจะโดนปรับข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่จะแสดงได้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments