สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำในประเด็นที่ว่า ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คืออะไร หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์มีการประเมินแล้วว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น ส่วนใหญ่การประเมินค่าความเสียหายบางส่วน (partial loss) นี้เรามักจะเห็นได้บ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมหรือเรามีการขับรถลุยน้ำท่วมนั่นเอง

เสียหายหนักแต่ไม่ถึง 70%  

หากรถของผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วว่า ความเสียหายนั้นประเมินแล้วว่าไม่เกิน 70 % หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขั้นตอนต่างๆก็จะเหมือนกันรถชนทั่วๆไป โดยที่ทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ หากผู้เอาประกันนำรถเข้าไปซ่อมกับอู่ที่อยู่ในเครื่องของบริษัทประกัน ผู้เอาประกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายใดๆ แต่หากผู้เอาประกันมีความต้องการที่จะนำไปซ่อมอู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องบริษัทประกันภัยคุณก็จะต้องสำรองค่าเสียหายทั้งหมดไปก่อนนั่นเอง

ซึ่งหากทำประกันภัยรถยนต์ไว้ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ตีค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายบางส่วน (partial loss) ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะดำเนินการซ่อมแซมรถให้กลับมามีสภาพดังเดิม แต่ก่อนจะนำรถเข้าซ่อมจะต้องได้รับใบรับรองความเสียหายจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ก่อน จึงจะสามารถนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์ซ่อม หรืออู่ซ่อมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้ และเมื่อรถดำเนินการซ่อมเสร็จได้นำรถกลับไปใช้งานแต่พบว่ารถยังมีปัญหาจากการเกิดเหตุดังกล่าว ก็สามารถแจ้งให้อู่ซ่อมและบริษัทประกันภัยรถยนต์ทราบถึงปัญหาที่เกิด เพื่อที่จะได้นำรถเข้าเช็คสภาพและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ยังถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งยังอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยรถยนต์นั่นเอง

กล่าวโดยสรุป

ความเสียหายบางส่วน (partial loss) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และบริษัทประกันภัยรถยนต์มีการประเมินแล้วว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้เหมือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments