Home บทความคดีแพ่ง พูดกับบุคคลที่สามว่าโจทก์เป็นตำรวจหมาๆ ผิดหมิ่นประมาทหรือไม่

พูดกับบุคคลที่สามว่าโจทก์เป็นตำรวจหมาๆ ผิดหมิ่นประมาทหรือไม่

1251

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใส่ความโจทก์ต่อนางพรว่า “บักคมเป็นตำรวจหมา ๆบ่ฮู้จักอีหยัง ไปบอกมันแน่ ถ้ามันเว้าอีก กูสิเอาเรื่อง” หมายความว่าโจทก์เป็นตำรวจเลวไม่รู้จักผิดชอบ ซึ่งน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความที่ว่า “บักคมเป็นตำรวจหมา ๆ บ่ฮู้จักอีหยังไปบอกมันแน่ ถ้ามันเว้าอีก กูสิเอาเรื่อง” เป็นเพียงถ้อยคำพูดไม่สุภาพที่จำเลยกล่าวติเตียนการกระทำของโจทก์เท่านั้น ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าโจทก์เป็นตำรวจเลวหรือไม่มีความรับผิดชอบ จึงยังไม่มีลักษณะเป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326

พิพากษายืน

สรุป

ถ้อยคำพูดของจำเลยที่กล่าวถึงโจทก์ต่อบุคคลอื่นว่า ‘บักคมเป็นตำรวจหมาๆบ่ฮู้จักอีหยัง ไปบอกมันแน่ถ้ามันเว้าอีกกูสิเอาเรื่อง’เป็นเพียงถ้อยคำพูดไม่สุภาพที่จำเลยกล่าวติเตียนการกระทำของโจทก์เท่านั้น ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าโจทก์เป็นตำรวจเลวหรือไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีลักษณะเป็นการใส่ความอันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท

Facebook Comments