Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ ใครบ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าปลงศพ

ใครบ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าปลงศพ

744

ใครบ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าปลงศพ

ค่าปลงศพ หมายถึงการจัดการศพตามประเพณีของลัทธิศาสนา เช่น ค่าปลงศพ พอตายแล้วจะต้องมีหีบศพ ห่อศพ ฉีดยาป้องกันศพเน่า แต่งตัว ให้ศพ แต่งชุดพิเศษหรือชุดที่ชอบ จ้างช่างตัดผมหรือหวีผมให้ หรือว่ากรณี ร่างกายถูกรถชนจนแหลกเหลวจะต้องเย็บให้เข้าที่ ค่าจ้างหมอเย็บศพก็ถือว่า เป็นค่าปลงศพอย่างหนึ่ง ค่าพิธีการรดน้ำศพ สวดศพ ทำบุญอันจำเป็นตาม ประเพณี ค่าเช่าเมรุเผาศพ เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นค่าปลงศพ ค่าปลงศพนี้ แยกอธิบายได้อีกว่า

ใครมีสิทธิเรียกค่าปลงศพ ผู้มีสิทธิเรียกค่าปลงศพ สิทธิเรียกค่าปลงศพคือทายาทผู้มี อำนาจหน้าที่จัดการศพตามมาตรา ๑๖๔๙ ส่วนผู้จัดการมรดกที่จะมีอำนาจและ หน้าที่จัดการทำศพได้ จะต้องเป็นผู้จัดการมรดกที่ผู้ตายได้ตั้งไว้ (มาตรา ๑๖๔๙) ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งจึงไม่มีอำนาจและหน้าที่จัดการทำศพ แม้ศาล ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกและโจทก์ได้จัดการศพกับได้ใช้จ่ายในการปลงศพ ก็ ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยจ่ายค่าทำศพให้โจทก์

ถ้า คนอื่นแม้จะเป็นญาติเมื่อไม่มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ก็เรียกค่าปลงศพไม่ได้ ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศพ แม้จะเป็น ผู้จัดการศพก็เรียกค่าปลงศพไม่ได้ บุตรนอก กฎหมายที่บิดารับรองแล้วถือว่าเป็นผู้สืบสันดานมีสิทธิรับมรดกก็เรียกค่าปลง ศพได้

Facebook Comments