Home บทความคดีแพ่ง ออกเช็คชำระหนี้ค่าสินค้า แต่ส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วน

ออกเช็คชำระหนี้ค่าสินค้า แต่ส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วน

562

จำเลยสั่งจ่ายเช็ค เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าที่ค้างชำระโจทก์ร่วมกับสินค้าใหม่ที่จำเลยสั่งซื้อ จากโจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วมไม่ส่งสินค้าให้จำเลยอีก แต่ นำเช็ค

ดังกล่าวไปขึ้นเงิน แม้ธนาคารตามเช็ค ปฏิเสธการจ่ายเงิน อ้างว่าบัญชีปิดแล้ว การกระทำของจำเลยก็ยังไม่เป็นความผิด.

Facebook Comments