Home ทั้งหมด สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่นฟ้องหย่าได้หรือไม่

สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่นฟ้องหย่าได้หรือไม่

1908

สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่นฟ้องหย่าได้หรือไม่

สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่น

การเป็นชู้  หมายถึง การที่ชายสมัครใจร่วมประเวณีกับหญิงที่มีสามีแล้ว ซึ่งในกรณีของสามีที่ถูกภริยาของตนฟ้องหย่าเพราะเหตุที่ไปเป็นชู้กับภริยาผู้อื่นนี้ สามีต้องรู้ว่าหญิงอื่นที่สมัครใจมาร่วมประเวณีกับตนนั้นมีสามีแล้วด้วยจึงจะถือว่าเป็น หากสามีไม่ทราบว่าหญิงอื่นนั้นมีสามีอยู่แล้วโดยเข้าใจว่าเป็นหญิงโสดจึงร่วมประเวณีด้วย ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นชู้ เพราะต้องคำนึงถึงเจตนาของชายที่มาล่วงละเมิดสิทธิในครอบครัว  ของสามีหญิงนั้นเป็นสำคัญ

การที่สามีไปร่วมประเวณีกับหญิงอื่นที่มีสามีแล้วนี้บุคคล ทั้งสองต้องสมัครใจร่วมประเวณีกันด้วย หากสามีไปข่มขืนกระทำชำเราหญิงที่มีสามีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นชู้ หรือหญิงที่มีสามีแล้วมาข่มขืนกระทำชำเราสามีของหญิงอื่นก็ไม่ถือว่าเป็นชู้ แต่เป็นการล่วงเกินในทำนองชู้สาวและพฤติชั่ว การเป็นชู้แม้จะเป็นการกระทำเพียง ครั้งเดียวก็ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ แตกต่างจากการที่สามีไปร่วมประเวณีกับหญิงโสดหรือ หญิงหม้ายที่ต้องกระทำเป็นอาจิณจึงจะเป็นเหตุฟ้องหย่า เหตุที่ภริยาฟ้องหย่าสามีได้

อย่างไรก็ดี การเป็นชู้ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วซึ่งเป็น อยู่แล้ว แต่กฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาในเหตุฟ้องหย่าข้อ ๑ นี้ เพื่อให้ภริยามีสิทธิเรียก ค่าทดแทนจากสามีและจากภริยาชายอื่นที่มาร่วมทำตู้กันได้หากศาลพิพากษาให้หย่าขาด จากกันเพราะเหตุนี้ แต่ภริยาชายอื่นนั้นจะต้องรู้ว่าสามีมีภริยาอยู่แล้วด้วยเพราะต้องคำนึง ถึงเจตนาของภริยาชายอื่นนั้นในการล่วงละเมิดสิทธิในครอบครัวของภริยาเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน

สรุปฟ้องหย่าได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments