Home ทั้งหมด ตกลงหย่ากันทางไลน์เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่

ตกลงหย่ากันทางไลน์เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่

1774

ตกลงหย่ากันทางไลน์เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่

 

คำนำ

มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทนายกฤษดานะครับจะพามา
พบกับหัวข้อที่ว่าตกลงหย่ากันทางไลน์เนี่ยสามารถทำได้หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือ
ไม่การที่เราจะตกลงหย่ากันทางไลน์นะครับอาทิเช่นเธอฉันทะเลาะกันนะครับจะไปหย่าแต่ว่ามี

การหย่ามีกี่ประเภท

การตกลงหย่ากันใน line เนี่ยจะต้องไปฟ้องไหมจะต้องจดทะเบียนไหมหรือจะต้องทำยังไงบ้างมี
วิธีการและแบบในการตกลงที่ถูกต้องยังไงเดี๋ยวเชิญไปรับชมได้เลยนะครับเกี่ยวกับการตกลงหย่ากันใน line นะครับการตกลงหย่ากันในline เนี่ยทนายกฤษดาจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่า
การหย่าในประเทศไทยนะครับจะมีอยู่ 2 แบบคือการหย่าด้วยความยินยอมและการหย่า
โดยคำพิพากษาของศาลการ.ตกลงหย่ากันใน line เนี่ยถือเป็นการหย่าโดยความยินยอมนะครับเพราะว่าถ้าจะหย่าโดยคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปฟ้องหย่านะครับ

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เสร็จแล้วตอนนี้แบบหรือข้อกฎหมายมันบอกว่ายังไงบ้างสำหรับการหย่านะครับการหย่าโดยความยินยอมเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1514นะครับเขาบอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อย 2 คนการทำเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อย 2 คนเนี่ยจะมีข้อสรุปคร่าวๆ

สรุปเทคนิคขั้นตอนและวิธีการ

ที่ทนายกฤษดา จะรวบรวมและศึกษาค้นคว้าจากคำพิพากษาศาลฎีกา มีขั้นตอนดังนี้ 1 จะต้องทำเป็นหนังสือคำว่า
ป็นหนังสือเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือที่ระบุหัวข้อว่าหนังสือยินยอมหรือตกลงเรื่องอย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อในหนังสือจะต้องระบุว่าเป็นหนังสือยินยอมหย่าหรือตกลงเรื่องหย่า2 มีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อยอีก 2 คน แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวเนี่ยมีทั้งหมด4 คนคือคู่สมรสฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับและพยาน2 คนพยาน 2 คนตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เป็นผู้ที่ว่ามีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่จะรับรู้เรื่องราวดังกล่าวได้นะครับตอนนี้ไปดูว่าเมื่อตกลงกันได้และทำหนังสือแล้วเนี่ยการหย่าจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานหากไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน การหย่าแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิในครอบครัวนะครับพ.ศ 2478 เนี่ยเขาไม่อนุญาต

การหย่าทางไลน์สามารถทำได้หรือไม่

ให้ใช้วิธีการใดใดเกี่ยวกับทางอิเล็กทรอนิกส์เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับสามารถไกล่เกลี่ยหรือพูดคุยกันได้ตามสมควรที่จะตกลงหย่ากันใน line หรือใน line กลุ่ม
ครอบครัวแล้วจะเอาเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เพราะ
ว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงไม่อนุญาตให้ทำได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่
ท่านจะตกลงหย่ากันใน line ด้วยความยินยอมหรือความสมัครใจแล้วเอาเอกสารหรือหลักฐานที่ท่าน
ลงลายมือชื่อหรือเขียนตกลงกันไว้ใน lineเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าไม่สามารถทำได้นะครับ
แต่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการฟ้องคดีได้นะครับตอนนี้มีขั้นตอนหรือกระบวน
การยังไงถ้านายกฤษฎาสรุปให้คร่าวๆว่า.

1 เนี่ยตกลงหย่ากันใน line กลุ่มเนี่ยไม่สามารถทำได้ 2 ท่านต้องทำเป็นหนังสือแล้วมี
ชื่อหรือหัวข้อระบุว่าเป็นการหย่าโดยความยินยอมและมีพยาน 2 คนคือรวมแล้วเนี่ยต้องมีคนลง
ชื่อทั้งหมดในหนังสือสัญญาน่ะ 4 คนตอนนี้นะครับ

ทนายกฤษดาจะให้เทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆในที่นี้คือ 1 เนี่ยท่านจำขึ้นใจเลยนะครับท่านต้องทำเป็นหนังสือหนังสือเนี่ย
หมายความว่าเป็นเอกสารนะครับ.ลงลายมือชื่อทั้งหมด 4 คนนะครับคือตัวท่าน
ตัวคู่สมรสและก็พยายามเชื่ออายุเกิน 1ปีอีก 2 คนรวมเป็นทั้งหมด 4 คนนะครับ.ไปจดทะเบียนเอาหนังสือเนี่ยไปจดทะเบียนหย่า
ได้ถ้าจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมนะครับหากไม่ไปดำเนินการเนี่ยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้
ภายใน 10 ปีไม่ต้องมีเหตุหย่านะครับพอจะเข้าใจและรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้า
คิดจะขออนุญาตสรุปให้อีกทีนะครับ 1 ท่านทำ

เป็นหนังสือ 2 ลงลายมือชื่อสามมีพยานอย่างน้อย 2 คนอายุ 15 ปีขึ้นไป 3 เนี่ยถ้า ไม่ต้องมีเหตุหย่าเพราะฉะนั้นนะครับการหย่าโดย
ความยินยอมในสามารถทำได้แต่การหย่าทางไลน์ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีกฎหมาย
รองรับหรืออนุญาตให้ทำได้นะครับ.ก็คงจะพอเข้าใจกันไปในหลายส่วนหลายประเด็นนะ

ครับทนายกฤษดาฝากขอบคุณนะครับพี่ติดตามทนายกฤษดา
ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับฝากกด like กดshare เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากท่านมี
ปัญหาเกี่ยวกับการหย่านะครับหรือการจดทะเบียนสมรสนะครับหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับ
คดีทั้งครอบครัวนะครับท่านสามารถปรึกษาทีม

ทนายกฤาดาได้ที่เบอร์โทร 089 142 7773 นะ
ครับหรือ line id @lawyers.in.th นะ

ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับ
ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทนายกฤษดาได้ทำวีดีโอไว้

การตกลงหย่ากันทางไลน์ สามารถทำได้หรือไม่ #ฟ้องหย่า #ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว #หย่าชาวต่างชาติ 00:00 Introduction 00:19 ตกลงหย่ากันทางไลน์สามารถทำได้หรือไม่ 00:45 การหย่ามีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง การตกลงหย่าทางไลน์ 01:22 การหย่าโดยความยินยอมทำยังไง การตกลงหย่ากันทางไลน์ 02:23 หลักกฎหมายเรื่องการหย่าโดยความยินยอม การตกลงหย่ากันทางไลน์ 03:45 สรุป การหย่าโดยความยินยอม หากท่านประสงค์จะติดตามทนายกฤษดา เพิ่มเติม สามารถติดต่อทนายกฤษดาเพื่อทำการฟ้องหย่าได้ที่เบอร์โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th. หรือผ่านทางช่อง YouTube @THE LAWYERS https://www.youtube.com/channel/UC9In… อ่านบทความเพิ่มเติม https://www.lawyers.in.th/

 

Facebook Comments