Home ทั้งหมด สรุปรายละเอียดการฟ้องหย่า และเรื่องที่ควรรู้ก่อนฟ้องหย่า

สรุปรายละเอียดการฟ้องหย่า และเรื่องที่ควรรู้ก่อนฟ้องหย่า

2579

สารบัญ

สรุปรายละเอียดการฟ้องหย่า และเรื่องที่ควรรู้ก่อนฟ้องหย่า

เกริ่นนำ

หากถามถึงความเข้าใจของท่านที่มีความต้องการจะฟ้องหย่าสามีภรรยาต่อศาลนั้นท่านควรจะทราบเรื่องอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีขั้นตอนในการดำเนินคดีอย่างไรบ้างนั้นทีมงานทนายกฤษดาจะขออนุญาตอธิบายให้ฟังดังนี้

ทนายกฤษดา เคยทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการฟ้องไว้โดยละเอียด คลิก

เกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่า

เหตุที่ใช้ในการฟ้องหย่านั้นมีอะไรบ้างจริงๆแล้วตามกฏหมายนั้นมีเหตุฟ้องหย่าทั้งสิ้น 12 เหตุ ซึ่งมีทั้งที่ตีความโดยกว้างและโดยแคบมีเหตุที่ค่อนข้างจะใช้กันบ่อยหรือเหตุที่ศาลจะนำมาวินิจฉัยในคดีที่ศาลมองแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปกันได้ ซึ่งมีเหตุอะไรบ้างนั้นทนายกฤษดาเคยเขียนบทความอธิบายไว้ดังนี้

การเริ่มต้นฟ้องคดีหย่านั้น

ตามปกติแล้วหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องหย่า

ท่านควรจะโทรหรือปรึกษาทนายความเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบพยานหลักฐานว่ามีเหตุที่จะฟ้องหย่าได้หรือไม่ เพื่อเล่าเรื่องหรือแจ้งรายละเอียดกับทนายความว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการฟ้องหย่านั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่

ในกรณีที่คดีความไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนมาก การวินิจฉัยคดีของทนายความประกอบพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นย่อมทำให้ความเป็นไปได้ในการฟ้องคดีเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะหย่าได้

ในกรณีที่คดีมีความยุ่งยากซับซ้อนทนายความจะวินิจฉัยพยานหลักฐานที่มีพฤติกรรมและพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเหตุที่จะฟ้องหย่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าพยานหลักฐานในคดีนั้นและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีมีเหตุเพียงพอที่สมควรฟ้องและมีโอกาสที่จะหย่าได้ทนายความจะดำเนินการฟ้องคดีแต่ในกรณีที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอเมื่อทนายความตรวจสอบแล้วจะปรึกษาหารือกับท่านเกี่ยวกับแนวทางในการแสวงหาพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อมาประกอบการฟ้อง

ค่าธรรมเนียมศาลโดยประมาณในการฟ้องหย่า

1.ฟ้องหย่าธรรมดาไม่มีสินสมรส

200 บาท ค่าส่งคำคู่ความ 500-1000 บาท

2.ฟ้องหย่าธรรมดา มีค่าเลี้ยงชีพ ค่าเลี้ยงดูบตร

200 บาท ค่าส่งคำคู่ความ 500-1000 บาท

3ฟ้องหย่า มีสินสมรส  มีค่าเลี้ยงชีพ  ค่าทดแทน ค่าเลี้ยงดูบตร

2 เปอร์เซ็นต์ของทุนทรัพย์ หักส่วนค่าเลี้ยงดู ค่าส่งคำคู่ความ 500-1000 บาท

ข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องเตรียมให้ทนายความ ในการฟ้องหย่า

ปกติแล้วหากพยานหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนแล้วการวินิจฉัยเหตุแห่งการฟ้องคดีและการเตรียมการในการฟ้องคดีนั้นย่อมลดความยุ่งยากลงซึ่งความจำเป็นของทนายความที่จะต้องร่างฟ้องนั้นเอกสารหรือหลักฐานที่ควรจะเตรียมมีดังนี้

1.บัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.ใบทะเบียนสมรส

4.สูติบัตรบุตรผู้เยาว์

5.ประวัติส่วนตัวหรือประวัติการศึกษา

6.บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเหตุการณ์การรู้จักกันการอยู่กินร่วมกันที่อยู่หรือสถานที่ที่เคยอยู่กินกันและรายละเอียดการแยกกันอยู่หรือการหย่าร้างกัน

7.ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสมรสหรือสัญญาที่เกิดหรือมีขึ้นก่อนหรือขณะสมรส

8.หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทำเนียมการศึกษาของบุตรผู้เยาว์หรือแผนการศึกษา

การฟ้องหย่า จะต้องขึ้นศาลกี่ครั้ง

ทนายความกฤษดาขอชี้แจงว่าตามปกติแล้วหน้าที่ส่วนใหญ่ในการดำเนินคดีหย่านั้นเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดำเนินการหรือประสานงานต่อศาลโดยส่วนมากการดำเนินการนั้นในการที่คู่ความจะต้องไปศาลนั้นความจำเป็นที่จะต้องไปจริงๆมีอย่างน้อย3ครั้ง

ซึ่งรายละเอียดที่จะต้องไปหรือขั้นตอนในการดำเนินการนั้นมีดังนี้

1.ปรึกษาและมอบพยานหลักฐานให้ทนายเพื่อดำเนินการฟ้องหย่า

2.ขั้นตอนการแต่งตั้งทนายและตรวจการร่างฟ้อง

3.ขั้นตอนการยื่นฟ้องต่อศาลและชำระค่าทำเนียม

4.ในกรณีที่มีบุตรจะต้องให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานสถานพินิจภายใน7-15จะต้องมีการติดต่อเพื่อให้ปากคำ *ในขั้นตอนนี้ทางตัวความหรือผู้ที่ฟ้องคดีมีความจำเป็นจะต้องไปเท่านั้น

5.นัดไกล่เกลี่ยซึ่งจะเป็นนัดแรกหรือนัดที่นัดรวมกับนัดชี้สองสถานให้การหรือสืบพยาน

ในนัดนี้นั้นหมายความว่าในกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายคือโจทก์และจำเลยมาศาลศาลจะดำเนินการไกล่เกลี่ยคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้หรือไม่หากมีการตกลงกันได้นั้นจะดำเนินการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไป

หากตกลงกันไม่ได้และมีการยื่นคำให้การ ในคดีฟ้องหย่า

นั้นศาลจะ ดำเนินการชี้สองสถานหรือภาษาที่เข้าใจง่ายคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพื่อทำการสอบถามจำนวนพยานที่จะใช้ในการสืบพยานเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา

แต่หากตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ยื่นคำให้การ ในคดีฟ้องหย่า

นั้นศาลจะสอบถามจำเลยในโอกาสแรกก่อนว่าหากจำเลยมาศาลและประสงค์จะต่อสู้คดีหรือไม่หากมาศาลและประสงค์จะต่อสู้คดี รวมทั้งยังอยู่ในระยะเวลาที่มีสิทธิ์ยื่นคำให้การหรือไม่หากยังอยู่ในระยะเวลาที่ยังมีสิทธิ์ยื่นคำให้การนั้นก็จะกำหนดให้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาแต่หากเป็นกรณีที่ขาดนัดยื่นคำให้การนั้น หากศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วนั้นหากจำเลยมีทนายความจำเลยจะมีสิทธิ์เพียงว่าซักค้านในพยานหลักฐานโจทก์โดยไม่มีสิทธิ์ยื่นคำให้การ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสืบพยาน ในคดีฟ้องหย่า

1.หลักฐานเกี่ยวกับอาชีพ

2.หลักฐานเกี่ยวกับชื่อสกลุ ของ เรา และคู่สมรส

3.หลักฐานเกี่ยวกับ ความอบอุ่นและสถานะทางการเงิน

4.หลักฐานเกี่ยวกับบุตร การศึกษาเล่าเรียน

5.หลักฐานเกี่ยวกับเหตุหย่า

6.หลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่สมควรของ คู่สมรส

7.หลักฐานเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

8.หลักฐานเกี่ยวกับเหตุในการถอนอำนาจปกครอง

ข้อควรระวังก่อนสืบพยาน ในคดีฟ้องหย่า

ตรวจเช็คคำฟ้องและคำให้การ ของตนเองและคู่กรณีว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือควรเสริมหรือไม่

ตรวจเช็คและตรวจดูหรือดำเนินการออกหมายเรียกก่อนการสืบพยานและเตรียมพยานหลักฐานให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการสืบพยาน ในคดี ฟ้องหย่า

โดยส่วนใหญ่แล้วศาลมักจะให้โจทก์นำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อน ตามข้ออ้างที่ปรากฎในคำฟ้อง และสืบแก้ในส่วนที่จำเลยต่อสู้ หลังจากนั้นจะให้จำเลยสืบแก้ วิธีการคือนำพยานเข้าเบิกความเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนเเต่ละฝ่าย รายละเอียดทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตเขียนบทความเพื่ออธิบายอีกครั้งในครั้งต่อไป

หลังสืบพยาน ศาลจะมีคำพิพากษาภายในกี่วัน ในคดี ฟ้องหย่า

โดยปกติแล้วศาลจะมีคำพิพากษาภายใน30-45วันแล้วแต่เนื้อหาแห่งคดี

ในกรณีไม่พอใจคำตัดสิน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง ในคดีฟ้องหย่า

สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลถึงประเด็นที่ไม่เห็นด้วย ต่อศาลอุทธรณ์

บทความอื่นๆเพิ่มเติมที่สำคัญประกอบการฟ้องหย่า

สมัครใจแยกกันอยู่ฟ้องหย่าได้ไหม อ่านบทความ  คลิก

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ อ่านบทความ คลิก

หรืออ่านบทความเกี่ยวกับการหย่าอื่นๆ  คลิก

 

หากมีปัญหาต้องการฟ้องหย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพ ค่าทดแทน หรือคดีครอบครัว สามารถปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments