Home คดีครอบครัว ฟ้องหย่าออนไลน์ มีจริงหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร

ฟ้องหย่าออนไลน์ มีจริงหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร

3369

อย่างที่ทราบกันดีว่า ตามปกติแล้วการฟ้องหย่านั้น จะต้องไปดำเนินการที่ศาล  แต่เมื่อช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมามีกระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

การฟ้องหย่าออนไลน์มีจริงหรือไม่

การฟ้องหย่าออนไลน์มีอยู่จริงครับ มีระเบียบวิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ซึ่งศาลได้ออกแบบวิธีพิจารณาและระเบีบยการดำเนินคดีในช่วงโควิดที่ผ่านมาโดยศาลได้มีระเบียบวิธีพิจารณาความคดีอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับการฟ้องหย่าออนไลน์

การฟ้องร้องคดีหย่าออนไลน์นั้น ตามปกติแล้ว สามารถให้ทนายความนั้น ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์จณะที่ยื่นคำฟ้องได้ เหตุเพราะ หากเป็นคดีหย่าฝ่ายเดียว หรือหย่าเพราะแยกกันอยู่ที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลสามารถใช้การพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ GOOGLE MEET ในการพิจารณาคดีของศาลได้

ขั้นตอนการฟ้องหย่าออนไลน์

ขณะที่ทนายความยื่นฟ้องสามารถยื่นฟ้อง สามารถยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยทำเป็นคำร้อง ขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ได้

ซึ่งสามารถทำได้ก่อนสืบพยาน

ฟ้องหย่าออนไลน์รียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
 • รูปถ่ายการอยู่กิน
 • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
 • สูติบัตรบุตร
 • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
 • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
 • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
 • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

 เหตุแห่งการฟ้องหย่าออนไลน์มีเอกสารอะไรบ้าง

  1. ยกย่องหญิงอื่น/ชายอื่น เป็นชู้หรือมีชู้
  2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
   1. ได้รับความอับอาย
   2. ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
   3. ได้รับความเสียหายเกินควร
  3. ทำร้ายร่างกาย หรือทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการี
  4. ทิ้งล้างอีกฝ่ายเกินหนึ่งปี
   1. ถูกจำคุกเกินหนึ่งปี
   2. สมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
  5. ถูกศาลสั่งให้สาบสูญ
  6. ไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
  7. วิกลจริตมาเกิน 3 ปี
  8. ผิดฑัณฑ์บนที่เคยตกลงกันไว้เป็นหนังสือ
  9. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  10. ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments