Home ทั้งหมด สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่น ฟ้องหย่าได้หรือไม่

สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่น ฟ้องหย่าได้หรือไม่

1089

สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่น ฟ้องหย่าได้หรือไม่

การเป็นชู้ (adulterer) หมายถึงการที่ชายสมัครใจร่วมประเวณีกับหญิงที่มีสามีแล้ว ซึ่งในกรณีของสามีที่ถูกภริยาของตนฟ้องหย่าเพราะเหตุที่ไปเป็นชู้กับภริยาผู้อื่นนี้ สามีต้อง รู้ว่าหญิงอื่นที่สมัครใจมาร่วมประเวณีกับตนนั้นมีสามีแล้วด้วยจึงจะถือว่าเป็นชู้ หากสามีไม่ทราบ ว่าหญิงอื่นนั้นมีสามีอยู่แล้วโดยเข้าใจว่าเป็นหญิงโสดจึงร่วมประเวณีด้วย

ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็น เพราะต้องคำนึงถึงเจตนาของชายที่มาล่วงละเมิดสิทธิในครอบครัวของสามีหญิงนั้นเป็นสำคัญ การที่สามีไปร่วมประเวณีกับหญิงอื่นที่มีสามีแล้วนี้บุคคลทั้งสองต้องสมัครใจร่วมประเวณีกันด้วย หากสามีไปข่มขืนกระทำชำเราหญิงที่มีสามีแล้วไม่ถือว่าเป็นชู้ หรือหญิงที่มีสามีแล้วมาข่มขืน กระทำชำเราสามีของหญิงอื่นก็ไม่ถือว่าเป็นชู้ แต่เป็นการล่วงเกินในทำนองชู้สาวและประพฤติชั่ว การเป็นชู้แม้จะเป็นการกระทำเพียงครั้งเดียวก็ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ แตกต่างจากการที่สามีไป ร่วมประเวณีกับหญิงโสดหรือหญิงหม้ายที่ต้องกระทำเป็นอาจิณจึงจะเป็นเหตุฟ้องหย่า อย่างไรก็ดี การเป็นผู้ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วซึ่งเป็นเหตุที่ภริยาฟ้องหย่าสามีได้อยู่แล้ว

แต่กฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาในเหตุฟ้องหย่าข้อ นี้ เพื่อให้ภริยามีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากสามี และจากภริยาชายอื่นที่มาร่วมทำกันได้หากศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันเพราะเหตุนี้ แต่ภริยา ชายอื่นนั้นจะต้องรู้ว่าสามีมีภริยาอยู่แล้วด้วยเพราะต้องคำนึงถึงเจตนาของภริยาชายอื่นนั้นในการ ล่วงละเมิดสิทธิในครอบครัวของภริยาเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน

อยากทราบขั้นตอนการฟ้องหย่าสามี คลิก

ขั้นตอนและวิธีการ ฟ้องหย่า สามี/ภริยาที่จดทะเบียนสมรส อย่างเข้าใจง่าย

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments