Home ทั้งหมด การเตรียมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอาญา

การเตรียมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอาญา

1055

#การเตรียมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอาญา

ทีมงานทนายกฤษดา ขอแจ้งให้ทราบว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะพยานหลักฐานเป็นปัจจัยหลักในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลย การเตรียมพยานหลักฐานที่ดีจะช่วยให้จำเลยมีโอกาสชนะคดีมากขึ้น

#เทคนิคการเตรียมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอาญา มีดังนี้

#ศึกษาข้อเท็จจริงของคดีให้ละเอียด

สิ่งแรกที่จำเลยและทนายความ ทนายกฤษดา แนะนำว่า ควรทำคือศึกษาข้อเท็จจริงของคดีให้ละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นข้อพิพาทและหาแนวทางในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลย การศึกษาข้อเท็จจริงของคดีสามารถทำได้โดยสอบถามจำเลยและพยานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น คดีอาญาที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าขโมยโทรศัพท์มือถือ จำเลยและทนายความควรสอบถามจำเลยว่าจำเลยอยู่ที่ใดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จำเลยมีหลักฐานยืนยันว่าจำเลยไม่ได้อยู่ที่ที่เกิดเหตุหรือไม่ จำเลยมีพยานที่เห็นจำเลยอยู่ที่อื่นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุหรือไม่ นอกจากนี้ จำเลยและทนายความควรตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่ เช่น กล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ บันทึกการโทรเข้า-ออกของจำเลย เป็นต้น และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นต้น

#รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนความบริสุทธิ์ของจำเลย

หลังจากศึกษาข้อเท็จจริงของคดีแล้ว ทนายกฤษดา แนะนำว่า จำเลยและทนายความควรรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนความบริสุทธิ์ของจำเลย พยานหลักฐานที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาญาได้มีหลายประเภท เช่น

* **พยานบุคคล** ได้แก่ ประจักษ์พยาน พยานบอกเล่า และพยานแวดล้อม

* **ประจักษ์พยาน** คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง เช่น บุคคลที่เห็นจำเลยขโมยโทรศัพท์มือถือ

* **พยานบอกเล่า** คือพยานได้ยินเรื่องจากผู้อื่น เช่น บุคคลที่ได้ยินจำเลยเล่าว่าไม่ได้ขโมยโทรศัพท์มือถือ

* **พยานแวดล้อม** คือพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แต่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง เช่น บุคคลที่เห็นจำเลยอยู่ที่อื่นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

* **พยานเอกสาร** ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว บันทึกข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ เป็นต้น

* **พยานวัตถุ** ได้แก่ อาวุธ สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น คดีอาญาที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าขโมยโทรศัพท์มือถือ จำเลยอาจรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนความบริสุทธิ์ของจำเลย เช่น ประจักษ์พยานที่เห็นจำเลยอยู่ที่อื่นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ บันทึกข้อความที่จำเลยส่งถึงเพื่อนในวันเกิดเหตุว่าจำเลยไม่ได้ขโมยโทรศัพท์มือถือ รูปถ่ายของจำเลยที่ถ่ายไว้ในวันเกิดเหตุ เป็นต้น

#วิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างรอบคอบ

เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้แล้ว จำเลยและทนายความควรวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยได้หรือไม่ นอกจากนี้ ควรเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจเกิดขึ้นจากพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ตัวอย่างเช่น จำเลยอาจวิเคราะห์พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น พยานบอกเล่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน หากพยานบอกเล่ามีประวัติโกหกหรือให้ข้อมูลเท็จ พยานหลักฐานดังกล่าวอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ จำเลยควรเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจเกิดขึ้นจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ เช่น หากฝ่ายโจทก์ถามจำเลยว่าจำเลยมีเหตุผลใดที่จะขโมยโทรศัพท์มือถือ จำเลยควรเตรียมคำตอบที่สมเหตุสมผลและสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ

#เตรียมความพร้อมสำหรับสืบพยาน

ก่อนวันสืบพยาน จำเลยและทนายความควรเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบพยาน โดยฝึกซ้อมการตอบคำถามกับพยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พยานสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและตรงประเด็น นอกจากนี้ ควรเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบคำให้การของพยานด้วย

ตัวอย่างเช่น จำเลยและทนายความควรฝึกซ้อมการตอบคำถามกับประจักษ์พยานที่จะเห็นจำเลยอยู่ที่อื่นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อให้ประจักษ์พยานสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจว่าจำเลยอยู่ที่อื่นจริง นอกจากนี้ จำเลยควรเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เช่น บันทึกข้อความที่จำเลยส่งถึงเพื่อนในวันเกิดเหตุ รูปถ่ายของจำเลยที่ถ่ายไว้ในวันเกิดเหตุ มาประกอบคำให้การของประจักษ์พยาน

#ติดตามผลการพิจารณาคดี

หลังวันสืบพยานแล้ว จำเลยและทนายความควรติดตามผลการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปได้

ตัวอย่างเช่น จำเลยและทนายความควรติดตามผลการพิจารณาคดีว่าศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างไร หากศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาที่ไม่เป็นที่พอใจของจำเลย จำเลยอาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป

#เทคนิคการเตรียมพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอาญาข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น จำเลยและทนายความควรปรึกษากัน

หากอ่านแล้วเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทนายกฤษดา ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th.

Facebook Comments