Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ร่างพ.ร.บ.ทวงหนี้ใหม่มีอะไรบ้าง

ร่างพ.ร.บ.ทวงหนี้ใหม่มีอะไรบ้าง

5212

ทางผู้เขียนขออนุญาตนำ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2557 มานำเสนอให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้

ได้รับทราบว่านับแต่นี้เป็นต้นไป การทวงหนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายในหัวข้อหลัก ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
image

image
1. การทวงหนี้ต้องมีใบอนุญาต ตามมาตรา 5
2. ห้ามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้ ตามมาตรา 6
3. การทวงหนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 7
4. ห้ามข่มขู่คุกคามลูกหนี้ ตามมาตรา 9
5. ห้ามหลอกลวงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 10
6. ห้ามเอาเปรียบลูกหนี้โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ตามมาตรา 11
7. นักทวงหนี้ฝ่าฝืนอาจถูกถอนใบอนุญาตทวงหนี้ได้ ตามมาตรา 24 – มาตรา 28
8. การทวงหนี้ฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 29 – มาตรา 34
ดังนั้น หากเจ้าหนี้ บริษัททวงหนี้ทวงหนี้โหด จะต้องติดคุก ถูกปรับ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทวงหนี้
“การข่มขู่ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ลูกหนี้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ การเจรจาหนี้ต้องจบด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน ของทั้งสองฝ่าย ควรใช้ถ้อยคำสุภาพในการเจรจาหนี้”

ผู้แนะนำ อาจารย์เดชา

Facebook Comments