Home ข่าวสอบผู้พิพากษา/อัยการ รู้ทันอัยการ สู้คดีอาญาศาลสูง

รู้ทันอัยการ สู้คดีอาญาศาลสูง

4031

รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ซุนวูกล่าวว่า การรบถ้ารู้จักการวางแผนที่ดีมีสิทธิที่จะชนะทุกร้อยครั้งเหมือนสิงโต ถ้าคราวใดที่ไม่สามารถจะล่าเหยื่อได้จะไม่ออกล่าเหยื่อ ในสงคราม เมื่อมีการรู้กำลังของกองทัพของเราเองรู้ความสามารถของแม่ทัพ รู้ความสามารถของกองทหารของฝ่ายเรา โอกาสรบชนะจะมีครึ่งหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กองกำลังของข้าศึก เรียนรู้ความสามารถของแม่ทัพข้าศึก และรู้ความสามารถของกองทหารของข้าศึก โอกาสรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ไม่ไปไหนไกล แต่เมื่อใดก็ตามที่ออกรบ แม่ทัพไม่รู้กำลังของตัวเอง ไม่รู้กำลังของกองทหารตัวเอง ไม่ว่าจะออกรบกี่ครั้งก็ต้องแพ้ย่อยยับกลับมาทุกครั้ง

ศาสตร์ข้อนี้ได้มีการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่าง ทฤษฎี SWOT Analysis นอกจากนี้ผู้มีวิชาชีพทนายความหรือนักกฎหมายที่จะต้องสู้คดีกับท่านอัยการควรศึกษาคู่มือดำเนินคดีในศาลสูงของอัยการเพื่อให้รู้เท่าทัน โดยสามารถศึกษาและดาวน์โหลดคู่มือดังนี้

คู่มือการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงมี 2 เล่มดังนี้

1.คู่มือการดำเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง เล่มที่ 1

2.คู่มือการดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์ – ชั้นฎีกา เล่มที่ 2

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4 ส่วนที่ 1

บทที่ 4 ส่วนที่ 2

บทที่ 4 ส่วนที่ 3

บทที่ 4 ส่วนที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

หมายเหตุการตั้งหัวข้อเพื่อดึงความน่าสนใจ และใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้มีเจตนาหมิ่นเกียรติ ท่านอัยการแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องขอกราบประทานอภัยมานะที่นี้ด้วย

ที่มาข้อมูล http://www.ap.ago.go.th/

Facebook Comments