Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ มนต์คาถา ให้พินัยกรรมสิ้นผล

มนต์คาถา ให้พินัยกรรมสิ้นผล

3577

image
ลูกๆๆ สุดที่รัก. ..ตกม้าตายมานักต่อนัก เพราะกระดาษที่เรียกว่าพินัยกรรรม. วันนี้ทางเว็บตั๋วทนาย.comจะมานำเสนอ มนต์คาถาเป่าพินัยกรรม. เพี้ยง…สิ้นผลทันที..อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับ…

วิธีการทำให้พินัยกรรมสิ้นผลมีหลายวิธีแต่วันนี้. พี่ขอ..เอาแบบ เจ็บๆๆๆ ชัวร์ๆๆๆ คือโอนก่อนเลย.
กล่าวคือ.

การเพิกถอนพินัยกรรมโดยโอนทรัพย์ตามพินัยกรรม (ป.พ.พ.มาตรา ๑๖๙๖)
-การเพิกถอนพินัยกรรมโดยผู้ทำพินัยกรรมโอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไป (มาตรา ๑๖๙๖ วรรคหนึ่ง)
-ในการเพิกถอนพินัยกรรมโดยผู้ทำพินัยกรรมโอนทรัพย์สินตามพินัยกรรม อันจะมีผลทำให้ข้อกำหนดตามพินัยกรรมถูกเพิกถอนไปตามมาตรา ๑๖๙๖ จะต้องเป็นการโอนไปโดยสมบูรณ์และไม่ถูกเพิกถอนด้วย (ฎ.๑๓๖๔/๒๕๑๖)
-การโอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สิน อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมอันเป็นการเพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ต้องเป็นการโอนทรัพย์ที่ยังมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมตาย ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่โอนไปแล้วนั้น ก่อนผู้ทำพินัยกรรมตายทรัพย์สินนั้นได้โอนกลับคืนมาเป็นของผู้ทำพินัยกรรมอีก ไม่ถือเป็นการโอนไปโดยสมบูรณ์ ข้อกำหนดตามพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นไม่ถูกเพิกถอน (ฎ.๙๕๐๓/๒๕๓๙)
-หนังสือแบ่งทรัพย์ที่เจ้ามรดกทำขึ้นภายหลังทำพินัยกรรม ไม่มีผลเป็นการเพิกถอนพินัยกรรม พินัยกรรมยังมีผลบังคับ (ฎ.๓๗๒/๒๕๐๙)
-ถ้าผู้ทำพินัยกรรมโอนทรัพย์ตามข้อกำหนดในพินัยกรรม ไปโดยสมบูรณ์เพียงบางส่วนข้อกำหนดในพินัยกรรมคงถูกเพิกถอนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่โอนไปแล้วเท่านั้น ส่วนทรัพย์ที่ยังไม่ได้โอน ผู้รับพินัยกรรมยังคงมีสิทธิอยู่ (ฎ.๔๘๐๔/๒๕๓๙ ปชญ)
เห็นไหมครับ

สรุปแม้จะทำพินัยกรรมแล้ว. แต่ทรัพย์ตามพินัยกรรมสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิได้.

ผู้ให้ข้อมูล อ.เกรียงศักดิ์ นวลศรี.
ผู้เรียบเรียง อ.กฤษดา ดวงชอุ่ม

Facebook Comments