Home ทริบเทคนิค/บทความ คำถามตลอดกาล อ่านฎีกา เนติหรือฎีกาของศาล??

คำถามตลอดกาล อ่านฎีกา เนติหรือฎีกาของศาล??

7509

image
ปัญหาที่มักจะสงสัยกันคือ เราจะเลือกฎีกาเนติบัณฑิตหรือฎีกาของศาลฎีกาดี?

ความจริงฎีกาทั้งสองแห่งส่วนใหญ่ใช้คำพิพากษาฎีกาตัวเดียวกัน แต่อาจจะมีบ้าง (แต่บางครั้งก็มาก) ที่ใช้ฎีกาแตกต่างกัน ฉะนั้น จะเลือกอย่างไหน ก็อยู่ที่ว่าเรากำลังจะอ่านเพื่ออะไร

๑) หากในระดับปริญญาตรี จะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับ ไม่ต่างกัน รับแล้วอ่านให้คุ้นเคยแนวทางของคำพิพากษาก็พอ เตรียมตัวไว้เพื่อพบกับประสบการณ์ชีวิตในอีกหลายปีข้างหน้า (หากเตรียมตัวสอบ) และที่สำคัญรับแล้วให้เก็บไว้ทุกเล่มเพราะในอนาคตไม่ว่าจะเตรียมสอบหรือไม่ ฎีกาย้อนหลัง ๑๐ ปี อย่างน้อยเรามีอยู่ในมือ

๒) หากกำลังเรียนเนฯ อยู่ ควรรับของเนติบัณฑิตเพราะฎีกาของเนฯ มักจะไปปรากฏอยู่ในคำบรรยายเนฯ เป็นหลัก หากอ่านฎีกาในคำบรรยายแล้วสงสัย เราจะมีโอกาสกลับมาค้นหาฎีกาฉบับเต็มอ่านได้โดยไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากนัก

๓) หากกำลังเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วยฯ โดยเฉพาะผู้ช่วยฯ นั้น ผมแนะนำให้รับทั้งสองแห่ง เพราะหากมีฎีกาสำคัญเล็ดลอดสายตาไปได้ อาจถึงขั้นหายนะ

๔) สำหรับคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ หรืออาจารย์กฎหมาย จะเลือกแบบไหนก็ได้ตามความชอบของแต่ละคน แต่โดยส่วนตัวผมแล้ว ผมชอบฎีกาของศาลฎีกา อาจเป็นเพราะคุ้นเคยกับฟร้อนท์ตัวหนังสือ ซึ่งดูแน่นๆ น่าอ่าน ตัวไม่ใหญ่เกินไป แต่จะว่าไปแล้ว ตอนหลังอาจเปลี่ยนใจเพราะฎีกาของศาลฎีกาค่อนข้างออกช้า (ไปนิด) เล่มล่าสุดตัวใหญ่เกินไป (น่าจะใหญ่กว่าฎีกาเนฯ ๑ มิล)

ขอบคุณ หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา

Facebook Comments