Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สาดน้ำกรดใส่หน้าผู้อื่น เป็นความผิดฐานพยามฆ่าหรือไม่

สาดน้ำกรดใส่หน้าผู้อื่น เป็นความผิดฐานพยามฆ่าหรือไม่

9936

ใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่ผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่

น้ำกรด

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 9711 / 2557 แม้น้ำกรด จะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่ก็เป็นสารเคมีชนิดกรดเกลือ ซึ่งมีคุณสมบัติกัดก่อนชนิดรุนแรงที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต น้ำกรดที่จำเลยที่ 1 นำมาสาดใส่โจทก์ร่วมทั้ง 3 นอกจากจะมีความเข้มข้นสูงแล้วยังมีปริมาณมากทำให้โจทก์ร่วมที่ 1 มีบาดแผลถึง 20% ของร่างกาย จำเลยที่ 1 ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำของตนกับพวกเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมทั้ง 3 ถึงแก่ความตายได้ การที่จำเลยที่ 1 กับพวกเตรียมน้ำกรดมาเพื่อสาดใส่โจทก์ร่วมทั้ง 3 จึงเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน. จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วมทั้ง 3 โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) ประกอบมาตรา 80 แล้วต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง 3

สรุปคือ หากน้ำกรดมีปริมาณมากและมีบาดแผลที่โดนทำร้ายเป็นอันตราย ซึ่งย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้ที่ถูกสาดใส่อาจตายได้ จึงเป็นความผิดฐานพยามฆ่า

ปรึกษาทนายความคดีอาญา 0999170039

Facebook Comments