Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เข้าไปทำร้ายผู้อื่น ที่ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ มีความผิดฐานบุกรุกหรือไม่

เข้าไปทำร้ายผู้อื่น ที่ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ มีความผิดฐานบุกรุกหรือไม่

4755

 

คำถาม  เข้าไปทำร้ายผู้อื่นในบ้านมีโต๊ะสนุกเกอร์เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปเล่นได้และขณะเกิดเหตุยังคงเปิดบริการอยู่จะเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ.มาตรา 364 มาตรา 365 หรือไม่

คำตอบ   มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่   540/2554  บ้านที่เกิดเหตุมีโต๊ะสนุกเกอร์เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปเล่นได้และขณะเกิดเหตุยังคงเปิดบริการอยู่ การที่จำเลยทั้งสามเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ 2 ในบริเวณที่บุคคลทั่วไปย่อมจะเข้าไปได้นั้น ย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา 364 และมาตรา  365

สรุป ที่ร้านโต๊ะสนุกเป็นบริเวณทั่วไปที่คนเข้าถึงได้ ไม่ผิดฐานบุกรุก

ปรึกษาทนายความ 0999170039

IMG_0548.JPG

Facebook Comments