Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ แจ้งทนายความทั่วประเทศ คัดทะเบียนราษฎร์ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง!!!

แจ้งทนายความทั่วประเทศ คัดทะเบียนราษฎร์ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง!!!

7386

แจ้งทนายความทั่วประเทศ คัดทะเบียนราษฎร์ต้องใช้บัตรปชชตัวจริง!!!

 

 

แจ้งข่าวทนายความหรือเสมียนทนายความผู้ช่วยทนายความทั่วประเทศเนื่องจากกรมการปกครองเปลี่ยนระบบใหม่ การคัดทะเบียนราษฎร ประกอบคำฟ้องคำแถลงปิดหมายต้องใช้บัตรประชาชนของทนายตัวจริงเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยแบ่งเป็นสองอย่างดังนี้

1.ทนายความมาคัดด้วยตัวเองใช้

-บัตรประชาชนตัวจริง

-บัตรทนายความตัวจริง

-สำเนาใบแต่งทนาย

2.เสมียนทนายหรือผู้ช่วยทนายความใช้

-บัตรประชาชนตัวจริง

-สำเนาบัตรทนายความ

-หนังสือมอบอำนาจจากทนายความ

-สำเนาใบแต่งทนาย

ที่สำคัญคือหากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงของทนาย ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ให้คัดเลยครับ จึงฝากแจ้งข่าวพี่น้องสมาชิกทนายความทั่วประเทศมาดังนี้

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม

IMG_9148.JPG

Facebook Comments