Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ลักจักรยานยนต์ แต่สตาร์ทไม่ติด จึงจูงไป ผิดลักทรัพย์หรือพยายามลักทรัพย์หรือไม่

ลักจักรยานยนต์ แต่สตาร์ทไม่ติด จึงจูงไป ผิดลักทรัพย์หรือพยายามลักทรัพย์หรือไม่

5887

bigbike

คำถาม   นั่งคร่อมบนรถจักรยานยนต์ พารถเคลื่อนที่ไปจากที่จอดแล้ว แต่สตาร์ทไม่ติด เป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จหรือพยายาม

คำตอบ   มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่  3463/2554  การที่จำเลยไปนั่งคร่อมบนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย เป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แม้จำเลยจะสตาร์ทเครื่องด้วยเท้าไม่ติดและต่อสายตรงไม่สำเร็จ แต่จำเลยก็ได้พารถเคลื่อนที่ไปจากที่จอดไว้ 5 ถึง 10 เมตร เป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปได้แล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดสำเร็จฐานลักทรัพย์

 

Facebook Comments