Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ หนี้จำนองขาดอายุความ เมื่อพ้น10ปีหรือไม่

หนี้จำนองขาดอายุความ เมื่อพ้น10ปีหรือไม่

4171

คำถาม

หนี้จำนองขาดอายุความ เมื่อพ้น10ปีหรือไม่ ?

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๔๒/๒๕๔๗
จำเลยมิได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาจนล่วงพ้นระยะเวลา ๑๐ ปี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ จำเลยย่อม สิ้นสิทธิที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษาอีกต่อไป แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าการจำนองที่ดินได้ระงับสิ้นไป การจำนองที่ดิน จึงยังคงมีอยู่ แม้จำเลยสิ้นสิทธิที่จะบังคับคดีเอาแต่หนี้จำนองตามคำพิพากษาแล้วก็ตาม แต่จำเลยยังคงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จำนองตามกฎหมายกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเป็นเวลา ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๔๕

สรุป ผู้รับจำนองยังมีสิทธิได้รับชำระหนี้จำนองแม้พ้นระยะเวลา 10 ปีนับแต่มีคำพิพากษาได้

ปรึกษาคดีความ ทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments