Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การเอาไปซึ่งทรัพย์ แม้ผู้กระทำมิได้เอาทรัพย์ไปเอง แต่ให้ผู้อื่นเอาไปผิดหรือไม่ อย่างไร

การเอาไปซึ่งทรัพย์ แม้ผู้กระทำมิได้เอาทรัพย์ไปเอง แต่ให้ผู้อื่นเอาไปผิดหรือไม่ อย่างไร

2781

การเอาไปซึ่งทรัพย์ แม้ผู้กระทำมิได้เอาทรัพย์ไปเอง แต่ให้ผู้อื่นเอาไปผิดหรือไม่ อย่างไร

สำหรับกรณีนี้  ผมมีคำตอบ ให้นะครับ   ตามคำพิพากษาฎีกาที่   7297/2547

จำเลยบอกขายถังน้ำมันของกลาง ซึ่งวางอยู่ในที่ดินของผู้อื่นให้แก่ผู้ซื้อ โดยแจ้งแก่ผู้ซื้อว่าถังน้ำมันของกลางเป็นของจำเลย แต่ความจริงเป็นของผู้เสียหาย ผู้ซื้อตกลงซื้อถังน้ำมันของกลางแล้วได้ว่าจ้าง ส. ให้ขนถังน้ำมันของกลางไปไว้ที่สถานีบริการน้ำมันของผู้ซื้อ หลังจากนั้นผู้ซื้อจึงชำระราคาให้แก่จำเลย โดยผู้เสียหายมิได้ยินยอมด้วยแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยเป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริตแล้ว จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ (จำเลยผิดลักทรัพย์ต่อเจ้าของทรัพย์ และผิดฉ้อโกงต่อผู้ซื้อทรัพย์)

 

นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี     

น.บ    น.บ.ท    วิชาชีพว่าความ     ที่ปรึกษากฎหมาย     และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments