Home คดีแพ่ง ยืมรถเพื่อนไปแล้วถูกชน ต้องรับผิดชดใช้ค่าซ่อมหรือไม่

ยืมรถเพื่อนไปแล้วถูกชน ต้องรับผิดชดใช้ค่าซ่อมหรือไม่

28830

คำถาม

ยืมรถเพื่อนไปแล้วถูกชน ต้องรับผิดชดใช้ค่าซ่อมหรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศษลฎีกาที่ ๗๔๑๖/๒๕๔๘

การยืมรถถือเป็นการยืมใช้คงรูปตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๔๓ ได้บัญญัติให้ผู้ยืมต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมในกรณีเฉพาะนำทรัพย์ที่ยืมไปใช้การอย่างอื่น นอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้น หรือ นอกจากการอันปรากฎในสัญญา หรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอบ หรือเอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้

เมื่อไม่ปรากฎเหตุดังกล่าว และในวันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขับรถที่ยืมไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อันเป็นปกติของการใช้ทรัพย์ที่ยืมตามปกติที่ได้ขออนุญาตโจทก์ ทั้งเหตุเฉี่ยวชนกันไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ ๑ หากแต่เป็นความผิดของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคนเฉี่ยวชนและเป็นบุคคลภายนอก จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ยิมจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

สรุป หากใช้กรณีปกติตามที่ยืมไม่ต้องรับผิด แต่ตามหลักมนุษยธรรมควรอำนวยความสะดวกในการซ่อมบ้าง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

เกรียงศักดิ์ นวลศรี

 

Facebook Comments