Home คดีแพ่ง วางหมายเรียกจำเลย ที่ศาลส่งให้ไว้ที่โต๊ะ ร.ป.ภ.ของคอนโด ถือเป็นการปิดหมายโดยชอบหรือไม่

วางหมายเรียกจำเลย ที่ศาลส่งให้ไว้ที่โต๊ะ ร.ป.ภ.ของคอนโด ถือเป็นการปิดหมายโดยชอบหรือไม่

6502

สารบัญ

คำถาม

วางหมายเรียกจำเลยที่ศาลส่งให้ไว้ที่โต๊ะ ร.ป.ภ. ถือเป็นการปิดหมายโดยชอบหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2629/2562

การปิดหมาย เจ้าพนักงานศาลผู้ส่งต้องปิดหมายไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลย การที่ผู้ส่งหมายเพียงแต่วางหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ที่โต๊ะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชั้นล่างของอาคารที่จำเลยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 5 จึงไม่ชอบ กระบวนพิจารณาตั้งแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและภายหลังแต่นั้นมาย่อมไม่ชอบและไม่มีผลตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่

สรุป ไม่ใช่การส่งหมายโดยชอบ เพราะ การปิดหมาย เจ้าพนักงานศาลผู้ส่งต้องปิดหมายไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลย 

ปรึกษาทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments