Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การกระทำชำเราตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ?

การกระทำชำเราตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ?

6470

 

คำถาม

การกระทำชำเราตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ?

คำตอบ 

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

ฎีกาที่ 5448/2557  การกระทำชำเราตามมาตรา 277  วรรคแรก  หมายถึงการร่วมประเวณีจึงต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศของผู้กระทำเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝ่าย  และการกระทำชำเราไม่ว่าเป็นการกระทำกับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อื่นก็ต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดให้ล่วงล้ำเข้าไปเช่นกัน  มิฉะนั้นแล้วเพียงการสัมผัสภายนอกก็จะเป็นการกระทำชำเราไปเสียหมด จำเลยเพียงใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถเสียดสีกับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยเจตนากระทำชำเราแต่เมื่อมิได้สอดใส่จึงยังไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จตามมาตรา 277  วรรคสอง  จำเลยคงผิดฐานพยายามกระทำชำเรา

ฎีกาที่ 6775/2557  การกระทำชำเราหมายถึงการร่วมประเวณี  จึงต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศของผู้กระทำเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝ่าย เมื่อจำเลยเพียงใช้อวัยวะเพศของตนถูกไถกับอวัยวะเพศของผู้เสียหายจนทำให้เกิดรอยแดงบริเวณรอบแคมเล็กเท่านั้น  เมื่อไม่ได้สอดใส่เข้าไปจึงไม่เป็นการกระทำชำเราตามมาตรา 277 วรรคสอง  เมื่อผู้เสียหายอายุเพียง 1 ปีเศษ ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่า จำเลยมีเจตนากระทำอนาจารผู้เสียหายเท่านั้น  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 279  วรรคแรก  และฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295

ปรึกษาคดีความ โทรปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

 

Facebook Comments