Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ตกลงหย่ากันในศาลตามสัญญาประนีประนอมในศาล ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้หรือไม่

ตกลงหย่ากันในศาลตามสัญญาประนีประนอมในศาล ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้หรือไม่

3741

 

คำถาม

ตกลงหย่ากันในศาลตามสัญญาประนีประนอมในศาล ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้หรือไม่ ?

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยดังนี้

ฎีกาที่  8943/2557  โจทก์กับ น. หย่ากันโดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แม้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมก็ไม่ใช่กรณีที่ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะมีเหตุหย่าตามมาตรา 1516 (1)  โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยซึ่งเป็นหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีได้

สรุป การเรียกค่าทดแทนจากชู้นั้นต้องเป็นกรณีศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะมีเหตุหย่าตามมาตรา 1516 (1)

มีปัญหาคดีครอบครัวปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548

Facebook Comments