Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนมีความผิดหือไม่

หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนมีความผิดหือไม่

3666

 

หลอกเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผิด 341,188   นะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21183/2556

การที่จำเลยแอบอ้างขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 15 โดยอ้างว่าจะนำไปเข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดให้โทษ แต่กลับนำไปใช้เป็นเอกสารยื่นคำขอและทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้เสียหายที่ 16 การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และฐานฉ้อโกงตาม ป.อ. มาตรา 188 และ 341

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี

น.บ   น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ   ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

Facebook Comments