Home คดีแพ่ง เจ้าหนี้เงินกู้ครอบครองที่ดินและโฉนดเกินสิบปี มีสิทธิได้กรรมสิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่

เจ้าหนี้เงินกู้ครอบครองที่ดินและโฉนดเกินสิบปี มีสิทธิได้กรรมสิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่

15210

คำถาม

เจ้าหนี้เงินกู้ครอบครองที่ดินและโฉนดเกินสิบปี มีสิทธิได้กรรมสิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๔-๑๐๙๕/ ๒๕๕๘ โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดตามสัญญากู้ยืมเงิน ที่โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันและ  ทำกินต่างดอกเบี้ยต้องถือว่าเป็นเพียงยึดถือครอบครองไว้แทนทายาทของ บ. ที่กู้เงินจากโ๗ทก์ แม้ครอบครองไว้นานเพียงใด โจทก์ก็ไม่ได้สิทธิครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์

สรุป ศาลฎีกาถือว่าเป็นการครอบครองแทน ไม่ได้เจตนายึดถือเพื่อตนอันเป็นองค์ประกอบของการครอบครองปรปัฏษ์ตามมาตรา ๑๓๘๒ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments