Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ลูกจ้างนำเศษเหล็กไปขาย ขณะนายจ้างสั่งให้นำส่งลูกค้า มีความผิดฐานใด

ลูกจ้างนำเศษเหล็กไปขาย ขณะนายจ้างสั่งให้นำส่งลูกค้า มีความผิดฐานใด

4712

 

คำถาม ลูกจ้างมีหน้าที่นำเศษเล็กไปส่งแก่ลูกค้าตามคำสั่งของนายจ้างเอาเศษเหล็กไปขายมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอก

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 15793 / 2556 จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วมมีหน้าที่นำเศษเหล็กไปส่งแก่ลูกค้าของโจทก์ร่วมตามคำสั่งของโจทก์ร่วมจำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิ์เพียงยึดถือดูแลไว้แทนนายจ้างช่วงเวลาในขณะปฎิบัติหน้าที่เท่านั้น สิทธิครอบครองยังอยู่ที่โจทก์ร่วม การที่จำเลยทั้งสองเอาเศษเหล็กไปขาย จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างใช่ความผิดฐานยักยอกไม่ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษทั้งสองให้ถูกต้องได้ไม่ถือเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสอง

Facebook Comments