Home คดีครอบครัว เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากผู้ทำละเมิดต่อบิดาได้หรือไม่

เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากผู้ทำละเมิดต่อบิดาได้หรือไม่

2834

คำถาม

มีคนขับรถชนสามีเสียชีวิต สามีผู้ตายมีบุตร 4 คน สามีเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรมาโดยตลอด ภริยาสามารถฟ้องในนามของบุตรเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดได้หรือไม่
image

คำตอบ

เมื่อจำเลยคนขับรถรับจ้างได้ขับรถโดยประมาทชนรถของสามี เป็นเหตุให้สามีถึงแก่ความตาย จำเลยต้องรับผิดชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดุและให้การศึกษาสำหรับบุตรของผู้ตายด้วย เพราะบุตรของผู้ตายอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของผู้ตายขณะผู้ตายมีชีวิต บุตรสามารถขอเรียกค่าเสียหายตามสิทธิของตน โดยมีภริยาของผู้ตายเป็นผู้ฟ้องแทน ส่วนค่าเสียหายที่ทรมานจิตใจและค่าเสียชีวิตเรียกต่อจำเลยผู้ทำละเมิดไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 458/2511)

 

Facebook Comments